Kết quả công tác tháng 4, kế hoạch công tác tháng 5 năm 2020

Đăng lúc: 10:45:32 05/05/2020 (GMT+7)

    PHÒNG GD&ĐT QUAN SƠN                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   TRƯỜNG PTDTBT THCS                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc    

              TRUNG HẠ

 

            Số: 40/BC-THCS                                  Trung Hạ, ngày 04 tháng 5 năm 2020

 

 

BÁO CÁO

Kết quả công tác tháng 4, kế hoạch công tác tháng 5 năm 2020

 
 

 


I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 4 NĂM 2020

1. Công tác chuyên môn:

- Toàn trường thực hiện nghiêm túc chỉ thị, hướng dẫn của các cấp về công tác phòng chống dịch Covid-19. Tổ chức tốt việc dạy học trực tuyến trong thời gian nghỉ dịch, hướng dẫn học sinh tự học, ôn tập đảm bảo nghỉ dịch nhưng không nghỉ dạy và học.

- Nhà trường tổ chức thực hiện công tác khử trùng, lắp đặt vòi nước rửa tay,  chuẩn bị các điều kiện đón học sinh đi học trở lại từ ngày 21/4.

- Tổ chức xây dựng, duyệt kế hoạch dạy học học kỳ II năm học 2019-2020 theo hướng tinh giảm nội dung dạy học theo công văn số 1125/BGDĐT-GDTrH về việc hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học học kỳ II năm học 2019-2020, đảm bảo chuẩn kiến thức kỹ năng.

2. Công tác khác:

- Tổ chức cho giáo viên và học sinh nghỉ Lễ 30/4 và 01/5 an toàn.

- Toàn trường thi đua lập thành tích kỷ niệm ngày 30/4.

- Toàn thể cán bộ giáo viên tham gia cuộc thi trắc nghiệm trược tuyến “Tìm hiểu 90 năm truyền thống vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa” và “Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam”.

II. KẾ HOẠCH THÁNG 5 NĂM 2019.

1. Nhiệm vụ trọng tâm:

- Tập trung tổ chức thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, công tác dạy và học sau đợt nghỉ dịch Covid-19.

- Chuẩn bị các điều kiện vệ sinh, khử trùng, an toàn thực phẩm đón học sinh bán trú trở lại trường theo quy định.

- Các tổ chuyên môn tổ chức phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” kỷ niệm 65 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2019); Ngày sinh nhật Bác Hồ (19/5);

- Liên đội tổ chức các hoạt động thi đua kỷ niệm ngày thành lập Đội (15/5); Ngày sinh nhật Bác Hồ (19/5);

- Tiếp tục thực hiện công tác ôn luyện đội tuyển học sinh giỏi khối 6, 7, 8 tạo nguồn cho năm học tiếp theo.

- Tiếp tục nghiên cứu hoàn thành SKKN, thực hiện tốt công tác BDTX năm học 2019-2020.

- Thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ chuyên môn, bán trú, và các tổ chức theo kế hoạch.

- Đón đoàn kiểm tra công tác chuyên môn của Phòng GD&ĐT.

2. Lịch công tác tháng 05 năm 2020

 

Thời gian

Nội dung công việc

Bộ phận chỉ đạo, thực hiện

01

- Nghỉ  ngày Quốc tế lao động 01/05 năm 2018.

- Toàn trường

02-04

- Tham gia thi trực tuyến “Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam”.

- CBGV, HS

04

- Tổ chức cho học sinh bán trú quay trở lại sinh hoạt tại trường.

- Tổ bán trú, HS

04-31

- Tiếp tục tham gia thi trắc nghiệm trực tuyến cuộc thi “Tìm hiểu 90 năm truyền thống vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa”.

- CBGV, HS

- Họp Hội đồng xét tăng lương

- HĐ

- Tổ chức dạy học và các hoạt động bình thường theo kế hoạch.

- Toàn trường.

 

Nơi nhận:                                                                                            HIỆU TRƯỞNG

- BGH (Chỉ đạo);

- Công đoàn (Phối hợp);

- Tổ CM, BT, Đội (Thực hiện);

- Lưu Website, HSKH.

                                                                                                            Phạm Ngọc Thành