PHÂN CÔNG Nhiệm vụ các thành viên Ban giám hiệu, giáo viên, nhân viên của trường PTDTBT THCS Trung Hạ năm học 2018-2019

Đăng lúc: 10:47:04 09/10/2018 (GMT+7)

I. PHÂN CÔNG CÁC CHỨC DANH CHỦ CHỐT

 PHÂN CÔNG

Nhiệm vụ các thành viên Ban giám hiệu, giáo viên, nhân viên

của trường PTDTBT THCS Trung Hạ năm học 2018-2019

(Ban hành theo quyết định số ....., /QĐ-THCSTT ngày  31/8/2018

của Hiệu trưởng Trường PTDTBT THCS Trung Hạ)

 

I. PHÂN CÔNG CÁC CHỨC DANH CHỦ CHỐT

1. Đồng chí Phạm Ngọc Thành  - Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng

* Chịu trách nhiệm trước phòng GD-ĐT Quan Sơn, UBND xã Trung Hạ về toàn bộ hoạt động của nhà trường.

* Là Chủ tịch Hội đồng thi đua, khen thưởng, hội đồng xét nâng lương của trường; quản lý và điều hành mọi hoạt động của nhà trường; triệu tập và chủ toạ các hoạt động của nhà trường; tổ chức chỉ đạo triển khai các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước và các cấp tới CBGV, NV và học sinh trong trường.

* Trực tiếp chỉ đạo các cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; cuộc vận động "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo", và phong trào thi đua " Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích  cực”.

* Chỉ đạo công tác chuyên môn; phụ trách công tác tư tưởng đội ngũ; chủ tài khoản.

* Chỉ đạo, quản lý và giải quyết một số công việc chính như sau:

- Tài chính, kế hoạch, CSVC;

- Công tác nhân sự;

- Các vấn đề liên quan tới chế độ, chính sách của CBGV và học sinh;

- Các vấn đề liên quan đến học sinh (Duyệt đầu vào lớp 6 và đầu ra lớp 9; chuyển đi, chuyển đến, kỷ luật…);

- Chỉ đạo các tổ chức, đoàn thể hoạt động theo chức năng;

- Công tác thanh - kiểm tra nội bộ trường học;

- Quản lý hồ sơ CB, GV, NV;

- Chỉ đạo thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục;

- Chỉ đạo công tác tuyển sinh, biên chế lớp học, công nghệ thông tin;

- Xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 của nhà trường; tiếp tục xây dựng chiến lư­ợc phát triển giáo dục nhà trư­ờng đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025;

- Trực tiếp ký duyệt kế hoạch của các tổ chức đoàn thể, kế hoạch chuyên môn của nhà trường, sổ gọi tên ghi điểm, sổ ghi đầu bài các lớp, học bạ học sinh lớp 9; các văn bản gửi các cấp, các ngành và các văn bản khác liên quan đến hoạt động nhà trường.

- Chỉ đạo công tác xét tốt nghiệp, công tác Phổ cập giáo dục;

* Trực tiếp chỉ đạo và quản lý trang thông tin điện tử (Web) của nhà trường và các phần mềm quản lý SMAS, PMIS, phổ cập giáo dục, trường điện tử ...

* Sinh hoạt hành chính với tổ Văn phòng, sinh hoạt chuyên môn với tổ KHTN.

* Bí thư chi bộ trực tiếp chỉ đạo về công tác nhân sự, các đoàn thể;

2. Đồng chí Phạm Thanh Tùng – Phó Bí thư Chi bộ, Phó hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn

* Quản lý và chỉ đạo thực hiện chung về công tác chuyên môn Nhà trường như:

- Xây dựng kế hoạch hoạt động về công tác chuyên môn;

- Quản  lý, điều hành các hoạt động chuyên môn;

- Phân công chuyên môn, làm TKB;

- Phụ trách các nề nếp dạy và học trong nhà trường;

- Chỉ đạo công tác bồi dưỡng thường xuyên;

- Tổ chức chỉ đạo các chuyên đề, ngoại khoá, giáo dục hướng nghiệp, dạy học tự chọn…

- Tổ chức chỉ đạo các chuyên đề chung toàn trường;

- Thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục.

- Ký duyệt các hoạt động về chuyên môn của giáo viên và các văn bản gửi cấp trên thuộc lĩnh vực chuyên môn khi được Hiệu trưởng uỷ quyền.

- Chỉ đạo hoạt động mũi nhọn GV giỏi, các kỳ thi và cuộc thi HS giỏi các cấp, thi tuyển sinh vào lớp 10.

- Quản lý, kiểm tra, nhận xét, đánh giá các loại hồ sơ thuộc lĩnh vực chuyên  môn:  sổ điểm cá nhân và Học bạ khối 6, 7, 8; kế hoạch đăng kí bài giảng,  kế hoạch của hai tổ, kế hoạch giảng dạy của giáo viên và các loại hồ sơ khác của giáo viên...);

- Thống kê, tổng hợp và quản lý các chỉ số, số liệu về chuyên môn hai tổ và tổng hợp toàn trường.

* Chỉ đạo thực hiện công tác thư viện, thiết bị, trực tiếp phụ trách công tác khuyến học…; Là Trưởng ban hoạt động ngoài giờ, sinh hoạt tập thể, các hoạt động về ATGT và phụ trách lao động vệ sinh môi trường, các hoạt động xã hội khác….

*Chịu trách nhiệm cá nhân về các lĩnh vực mình được phụ trách đồng thời chịu trách nhiệm cùng Hiệu trưởng trong công tác quản lý nhà trường trước phòng GD-ĐT Quan Sơn và UBND xã Trung Hạ.

Phụ trách và chỉ đạo thực hiện một số mặt công tác sau:

* Phụ trách và chỉ đạo các hoạt động công đoàn theo Điều lệ Công đoàn.

* Là Phó Hội đồng Thi đua, Khen thưởng của trường; Quản lý và theo dõi các hoạt động và các chỉ số về công tác thi đua của  CB, GV, NV trong trường.

* Là Phó Hội đồng xét nâng lương của trường; Quản lý và theo dõi các chế độ chính sách, diễn biến tăng lương của  CB, GV, NV trong trường.

* Phụ trách công tác chính trị, tư tưởng trong đội ngũ cán bộ giáo viên.

* Phối hợp với trạm Y tế xã trong công tác vệ sinh môi trường và lao động công ích của nhà trường.

* Làm một số công việc khác khi được Hiệu trưởng phân công.

3. Đồng chí  Hoàng Thị Hồng - Thư ký hội đồng giáo dục

* Là thư ký hội đồng giáo dục và các ban trong trường tham gia soạn thảo, ghi chép nội dung các cuộc họp của HĐGD, các cuộc họp của BGH, các cuộc họp toàn trường và của tổ chức xã hội khác khi làm việc với nhà trường.

* Giúp hiệu trưởng soạn thảo các văn bản hành chính về các hoạt động giáo dục của nhà trường; thống kê, tổng hợp các số liệu hàng tuần, hàng tháng, cuối kỳ và cuối năm.

* Tham gia các hoạt động khác khi được Hiệu trưởng và phó Hiệu trưởng phân công.

* Cùng với tổ văn phòng trang trí các Hội nghị, sắp xếp văn phòng, phòng Hội đồng theo quy định, tổ chức các hội nghị, lễ sơ kết, tổng kết…

4. Đồng chí Nguyễn Thị Loan – Bí thư chi đoàn, Tổng phụ trách Đội

Phụ trách và chỉ đạo thực hiện một số mặt công tác sau:

* Xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các hoạt động của Đoàn, Đội TNTP HCM, đội xung kích và khu bán trú.

* Xây dựng kế hoạch và chỉ đạo thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện - học sinh tích cực”.

* Quản lý và chỉ đạo việc thực hiện nền nếp, các quy định, các hoạt động của học sinh toàn trường.

* Quản lý và chịu trách nhiệm cá nhân về tài sản của Đội. (Theo biên bản tiếp nhận tài sản hàng năm).

* Quản lý và theo dõi các hoạt động và các chỉ số thi đua của học sinh toàn trường.

* Kết hợp cùng các tổ chức khác trong và ngoài nhà trường tổ chức các hoạt động theo chủ điểm (5/9, 15/10, 20/11, 22/12, 9/1, 3/2, 26/3,30/4-1/5,19/5).

* Đề xuất khen thưởng, kỷ luật đối với học sinh, các tập thể lớp.

*  Làm một số công việc khác khi được Hiệu trưởng và Phó hiệu trưởng phân công.

5. Tổ trưởng chuyên môn:

- Tổ trưởng tổ KH Tự nhiên:            Đàm Duy Tuấn

- Tổ trưởng tổ KH Xã hội:                Lê Thị Hiếu

- Phụ trách công tác bán trú:            Nguyễn Thị Loan, Vũ Văn Tiến

5.1 Tổ trưởng chuyên môn

Phụ trách và chỉ đạo thực hiện một số công việc sau:

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch hoạt động chung của tổ; hướng dẫn xây dựng và quản lý kế hoạch cá nhân của tổ viên theo kế hoạch dạy học; theo dõi thực hiện phân phối chương trình và các hoạt động giáo dục khác của tổ.

- Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn và nghiệp vụ; tham gia đánh giá, xếp loại các thành viên của tổ theo quy định của Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học và các quy định khác hiện hành.

- Đề xuất khen thưởng, kỷ luật đối với giáo viên.

- Chịu trách nhiệm tổ chức bồi dưỡng trình độ chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm cho các tổ viên.

- Thực hiện kiểm tra nội bộ đối với giáo viên.

- Điều hành các  hoạt động chuyên môn trong phạm vi tổ. (Sinh hoạt chuyên môn, tổ chức thao giảng, dự giờ tổ viên, chuyên đề,  phân công dạy thay…).

- Tổ chức sinh hoạt tổ chuyên môn 2 lần trên một tháng: lần 1 vào tuần 2, lần 2 vào tuần 4 của tháng.

-  Soạn thảo, ghi chép, tổng hợp các số liệu về các hoạt động của tổ chuyên môn.

-  Điều hành các hoạt động chuyên môn khi được Ban giám hiệu phân công.

-  Tham gia một số hoạt động khác khi đựơc Ban giám hiệu phân công.

5.2. Công tác bán trú

- Xây dựng kế hoạch, sắp xếp phòng ở cho học sinh, phân lịch trực theo nội quy của khu nhà bán trú.

- Tham mưu cho Hiệu trưởng phân lịch trực của giáo viên phù hợp với điều kiện thực tế nhà trường.

- Phân công học sinh bán trú làm công tác vệ sinh trong và ngoài khu cùng với nhà vệ sinh chung.

- Cùng với giáo viên trực chịu trách nhiệm về công tác nề nếp của khu bán trú.

II. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CHO GIÁO VIÊN

1. Nhiệm vụ của giáo viên       

* Giáo viên bộ môn

- Giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo, gương mẫu trước học sinh; thương yêu, tôn trọng học sinh, đối xử công bằng với học sinh, bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của học sinh; đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp; tạo dựng môi trường học tập và làm việc dân chủ, thân thiện, hợp tác, an toàn và lành mạnh;

- Rèn luyện đạo đức, học tập văn hoá, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ để nâng cao chất lượng, hiệu quả giảng dạy và giáo dục; vận dụng các phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo, rèn luyện phương pháp tự học của học sinh;

- Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân theo Hiến pháp và Pháp luật của Nhà nước. Đến trường, ra vào lớp đúng giờ, không tuỳ tiện bỏ giờ, quản lý học sinh trong các hoạt động dạy học và giáo dục do nhà trường tổ chức.

- Thực hiện Điều lệ nhà trường; thực hiện quyết định của Hiệu trưởng, chịu sự kiểm tra, đánh giá của Hiệu trưởng và các cấp quản lý giáo dục.

- Dạy học và giáo dục theo chương trình, kế hoạch giáo dục, kế hoạch dạy học của nhà trường theo chế độ làm việc của giáo viên do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định; quản lý học sinh trong các hoạt động giáo dục do nhà trường tổ chức; tham gia các hoạt động của tổ chuyên môn; chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả giáo dục; tham gia nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng;

- Tham gia công tác kiểm định chất lượng giáo dục, công tác phổ cập giáo dục của nhà trường;

- Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm, các giáo viên khác, gia đình học sinh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh trong dạy học và giáo dục học sinh;

- Bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém.

- Mặc đồng phục theo quy định khi đến trường theo quy định của BCH công đoàn.

* Giáo viên chủ nhiệm lớp

Ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn còn thực hiện các nội dung sau đây:

- Xây dựng kế hoạch các hoạt động giáo dục thể hiện rõ mục tiêu, nội dung, phương pháp giáo dục bảo đảm tính khả thi, phù hợp với đặc điểm học sinh, với hoàn cảnh và điều kiện thực tế nhằm thúc đẩy sự tiến bộ của cả lớp và của từng học sinh;

- Thực hiện các hoạt động giáo dục theo kế hoạch đã xây dựng;

- Phối hợp chặt chẽ với gia đình học sinh, với các giáo viên bộ môn, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, các tổ chức xã hội có liên quan trong việc hỗ trợ, giám sát việc học tập, rèn luyện, hướng nghiệp của học sinh lớp mình chủ nhiệm và góp phần huy động các nguồn lực trong cộng đồng phát triển nhà trường;

- Nhận xét, đánh giá và xếp loại học sinh cuối kỳ và cuối năm học; đề nghị khen thưởng và kỷ luật học sinh; đề nghị danh sách học sinh được lên lớp thẳng, phải kiểm tra lại, phải rèn luyện thêm về hạnh kiểm trong kỳ nghỉ hè, phải ở lại lớp; hoàn chỉnh việc ghi sổ điểm và học bạ học sinh;

- Báo cáo thường kỳ vào 25 hàng tháng hoặc đột xuất về tình hình của lớp với Hiệu trưởng.

 - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban giám hiệu phân công.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CHO NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG

1. Đồng chí  Vi Thị Vân – Phụ trách văn phòng, Phụ trách thiết bị, tài sản nhà trường

Phụ trách một số mặt công tác sau:

- Lập sổ theo dõi tài sản nhà trường theo từng khối phòng học, phòng làm việc.

- Lập sổ theo dõi về việc mượn sử dụng đồ dùng thiết bị dạy học hàng ngày. Hàng tháng lập báo cáo về tình hình sử dụng.

- Phân loại cụ thể về thiết bị dạy học, sắp xếp khoa học dễ lấy, dễ tìm, giữ gìn, bảo quản và vệ sinh thường xuyên, đảm bảo không bị mối mọt, hư hỏng.

- Hằng năm kiểm tra hai lần: Đầu năm và cuối năm, lập báo cáo tình hình về chất lượng thiết bị qua việc sử dụng. Số sách, thiết bị thiếu phải được cụ thể từng loại và đề xuất kế hoạch mua sắm bổ sung.

- Không cho học sinh, hoặc người không có trách nhiệm vào khu vực phòng thiết bị. Các thiết bị, tài sản có tên trong danh mục cấp về, khi kiểm tra thấy thiếu hoặc bị thất thoát mà không rõ lý do, thì nhân viên phụ trách phải chịu bồi thường. Các trường hợp đổ vỡ, hư hỏng đều phải lập biên bản hiện trạng và báo cáo Hiệu trưởng.

- Bảo quản, vệ sinh thường xuyên, không làm mất, hư hỏng tài sản, thiết bị nhà trường. Nhập kho các loại thiết bị được cấp hoặc mua về, lập sổ ghi chép lưu trữ hoá đơn chứng từ trước khi đưa vào sử dụng.

- Quản lý các phòng chức năng; các thiết bị điện tử, loa máy trong nhà trường.

- Làm việc theo giờ hành chính tại văn phòng nhà trường.

- Chấp hành các nhiệm vụ phân công khác của Hiệu trưởng.

2. Đồng chí Nguyễn Vân Anh – Phụ trách Công tác thư viện, văn thư

* Công tác thư viện:

- Lập sổ theo dõi về việc mượn sử dụng sách báo văn hóa phẩm hàng ngày. Hàng tháng lập báo cáo về tình hình sử dụng.

- Phân loại cụ thể  về sách giáo khoa, sắp xếp khoa học dễ lấy, dễ tìm, giữ gìn, bảo quản và vệ sinh thường xuyên, đảm bảo không bị mối mọt, hư hỏng.

- Hằng năm kiểm kê hai lần: Đầu năm và cuối năm, lập báo cáo tình hình về chất lượng SGK qua việc sử dụng. Số sách thiếu phải được cụ thể từng loại và đề xuất mua sắm bổ sung.

- Bảo quản, vệ sinh thường xuyên. Nhập kho các loại sách vở được cấp hoặc mua về, lập sổ ghi chép lưu trữ hoá đơn chứng từ trước khi đưa vào sử dụng.

- Làm việc theo giờ hành chính tại văn phòng nhà trường.

* Thực hiện công tác Văn thư

- Quản trị hòm thư điện tử của nhà trường, Nhận công văn đi, đến vào sổ theo qui định và chuyển cho hiệu trưởng xử lý, giúp hiệu trưởng lưu trữ công văn đi, đến.

- Nhận các loại báo, ấn phẩm, lập sổ ghi chép theo dõi và phân phối sử dụng, chịu trách nhiệm bảo quản lưu trữ, không để mất hoặc thất lạc.

- Đánh máy các loại văn bản hành chính của trường, vào số văn bản đúng qui định và gửi đi nhanh, kịp thời, đúng địa chỉ; giữ gìn nghiêm mật các loại giấy tờ, văn bản nhà trường...

- Sử dụng dấu đúng qui định, đúng mục đích, không để giáo viên, nhân viên đóng dấu tuỳ tiện.

- Quản lý Sổ điểm và học bạ học sinh; Sổ theo dõi và cấp phát văn bằng;

- Phụ trách công tác tiếp công dân của trường.

3. Đồng chí Nguyễn Thị Hương phụ trách kế toán

- Phụ trách công tác kế toán của nhà trường; Thực hiện dự toán, thanh quyết toán kinh phí từng tháng, quí, năm theo chế độ qui định của Bộ tài chính và ngành cấp trên.

- Thực hiện lưu trữ các hồ sơ chứng từ, sổ sách kế toán theo qui định của bộ tài chính. Thực hiện các chế độ chính sách kịp thời, công khai minh bạch, tham mưu với Hiệu trưởng về công tác sửa chữa, mua sắm tài sản phục vụ hoạt động giáo dục trong nhà trường đúng mục đích có hiệu quả.

- Hàng năm tiến hành kiểm kê tài sản, thực hiện khấu hao tài sản theo giá trị hao mòn khi sử dụng, những tài sản thanh lý phải có sự giám sát của Công Đoàn, Thanh tra nhân dân và bộ phận phụ trách.

- Thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ và yêu cầu được qui định tại Điều 5 và Điều 6, Chấp hành nghiêm chỉnh các hành vi bị cấm đối với kế toán được qui định tại Điều 14 của luật kế toán ban hành ngày 17/6/2003 của Quốc hội nước CHXHCNVN. 

- Không trực tiếp tham gia mua sắm, sửa chữa tài sản nhà trường. Thực hiện chế độ dự toán, chiết tính, báo giá có tính khả thi, đảm bảo hết sức tiết kiệm tài chính cho nhà trường.

- Hướng dẫn cặn kẽ, đầy đủ các hoá đơn chứng từ khi thực hiện thanh quyết toán.

- Quản lý hồ sơ cán bộ, viên chức theo quy định.

- Làm việc theo giờ hành chính buổi vào sáng thứ 2 và chiều thứ 6 tại trường;

3. Đồng chí Đàm Duy Tuấn - Thủ quỹ

 - Đảm bảo chi đúng đủ, an toàn theo lệnh chi của Hiệu trưởng.

- Cho giáo viên ứng tiền khi Hiệu trưởng duyệt. Tự ý cho ứng sẽ bị bồi thường khi nhà trường phát hiện theo lãi suất của ngân hàng.

- Làm việc theo giờ hành chính tại văn phòng nhà trường.

- Thực hiện nhiệm vụ phân công khác của Hiệu trưởng.

4. Đồng chí Vi Anh Dũng – PCGD, CNTT

- Tham mưu cho Hiệu trưởng phân công diều tra PCGD theo quy định, chịu trách nhiệm cập nhật thông tin điều tra trên hệ thống.

- Tham mưu cho Hiệu trưởng phân công giáo viên hoàn thành các loại hồ sơ về PCGD, chịu trách nhiệm về công tác thống kê báo cáo PCGD.

- Quản lí hệ thống CNTT nhà trường báo cáo định kỳ với Hiệu trưởng về các vấn đề có liên quan. Lập kế hoạch sửa chữa và trực tiêp giám sát thực hiện đảm bảo chất lượng, tiết kiệm.

Chú ý:

+ Toàn thể CBGV, NV trong trường chịu trách nhiệm cá nhân về nhiệm vụ được giao trước BGH và cấp trên thuộc lĩnh vực mình được phụ trách, đồng thời tham m­ưu với lãnh đạo nhà trường tổ chức thực hiện công việc được phụ trách đạt hiệu quả theo đúng chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Quản lý và hoàn thành các hồ sơ thuộc lĩnh vực phụ trách đầy đủ, đúng quy định. Chịu trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin và hồ sơ thuộc lĩnh vực phụ trách khi được kiểm tra.

+ Trực cơ quan gồm BGH, NV, GV được phân công trực ban. Giáo viên được phân công trực ban đến theo dõi truy bài, theo dõi nề nếp ở các lớp và các hoạt động toàn trường trong ngày.

+ Trục bán trú theo quy định được phân công.

+ BGH hàng ngày theo dõi đôn đốc cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh thực hiện đúng quy định.

IV. PHÂN CÔNG TRỰC TRƯỜNG GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU

* Trực trường chỉ đạo, giải quyết các công việc (24/24h) trong các trường hợp bão, mưa lũ, thiên tai và tiếp công dân. của Ban giám hiệu:

- Hiệu trưởng: Phạm Ngọc Thành (ĐT: 0916 278 393) trực các ngày trong tuần.

- Phó Hiệu trưởng:  Phạm Thanh Tùng.

  Nội dung công việc được giao ở trên sẽ có sự thay đổi  khi có sự biến động về tình hình nhân sự của nhà trường (sẽ có Quyết định bổ sung).

 

Nơi nhận:

- BGH (để chỉ đạo);

- Các tổ CM, GV (để thực hiện);

- các tổ chức (để phối hợp);

-Lưu VT.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Phạm Ngọc Thành