KẾ HOẠCH THÁNG 6/2020

Đăng lúc: 17:23:10 11/06/2020 (GMT+7)

BÁO CÁO Kết quả công tác tháng 5, kế hoạch công tác tháng 6 năm 2020

    PHÒNG GD&ĐT QUAN SƠN                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   TRƯỜNG PTDTBT THCS                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc    

              TRUNG HẠ

 

            Số: 45/BC-THCS                                    Trung Hạ, ngày 02 tháng 6 năm 2020.

 

 

BÁO CÁO

Kết quả công tác tháng 5, kế hoạch công tác tháng 6 năm 2020

 
 

 


I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 5 NĂM 2020

1. Công tác chuyên môn:

- Cơ bản đã duy trì, tương đối ổn định sĩ số, nhiều giáo viên chủ nhiệm có biện pháp duy trì, ổn định nề nếp học tập, rèn luyện của học sinh.

- Toàn trường thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, công tác dạy và học sau đợt nghỉ dịch Covid-19.

- Làm tốt công tác vệ sinh, khử trùng, an toàn thực phẩm đón học sinh bán trú trở lại trường và hoạt động có nề nếp.

- Liên đội phát động và tổ chức cuộc thi Bác Hồ với thiếu nhi (chưa tổng kết đợt phát động);

- Tiếp tục nghiên cứu hoàn thành SKKN, thực hiện tốt công tác BDTX năm học 2019-2020.

- Các tổ chuyên môn duyệt và kiểm tra hồ sơ giáo viên định kỳ đúng kế hoạch.

2. Công tác khác:

- Toàn trường thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, công tác dạy và học đồng thời phòng chống dịch Covid-19.

- Làm tốt công tác vệ sinh, khử trùng, an toàn thực phẩm đón học sinh bán trú trở lại trường và hoạt động có nề nếp.

- Liên đội phát động và tổ chức cuộc thi Bác Hồ với thiếu nhi (chưa tổng kết đợt phát động);

- Tiếp tục nghiên cứu hoàn thành SKKN, thực hiện tốt công tác BDTX năm học 2019-2020.

II. KẾ HOẠCH THÁNG 6 NĂM 2020.

1. Nhiệm vụ trọng tâm:

- Tổ chức tốt ngày Quốc tế thiếu nhi (01/6), tháng hành động “Vì trẻ em”, Ngày gia đình Việt Nam.

- Thành lập Hội đồng và tổ chức chấm SKKN, BDTX năm học 2019 – 2020.

- Tập trung ôn thi và hoàn thiện hồ sơ thi vào lớp 10 và trường Trung cấp nghề năm học 2020-2021cho học sinh lớp 9.

- Tiến hành kiểm tra học kỳ II đối với các môn học đã đến thời điểm.

- Họp Hội đồng xét tăng lương định kỳ đợt I năm 2020 cho 3 đ/c.

2. Lịch công tác tháng 6 năm 2020

 

Thời gian

Nội dung công việc

Bộ phận chỉ đạo, thực hiện

01

- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế thiếu nhi.

- Liên đội, GVCN.

01-30-

- Tiếp tục tham gia cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Tìm hiểu 90 năm truyền thống vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa”, “Tìm hiểu 90 năm ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng”.

- Tổng kết cuộc thi “Tìm hiểu Bác Hồ với thiếu nhi-Thiếu nhi với Bác Hồ”.

- Toàn trường

 

 

 

- Liên đội

08-15

- Hội đồng chấm SKKN làm việc, lựa chọn SKKN loại A nộp về phòng GD&ĐT để đề nghị Hội đồng SKKN huyện chấm và xếp loại.

- Chấm BDTX năm học 2019-2020

- HĐKH

 

 

- HĐ chấm

15

- Nộp hồ sơ đăng ký dự thi lớp 10 THPT DTNT tại PGD

- Nộp hồ sơ đăng ký dự thi lớp 10 THPT Quan Sơn

- Đ/c Dũng

23-25

Khảo sát chất lượng HK II

- HĐKS

31-01/7

- Nhận bàn giao chất lượng học sinh Tiểu học

- Hiệu trưởng.

 

Nơi nhận:                                                                                            HIỆU TRƯỞNG

- BGH (Chỉ đạo);

- Công đoàn (Phối hợp);

- Tổ CM, BT, Đội (Thực hiện);

- Website (đăng tải);

- Lưu VT.

                                                                                                            Phạm Ngọc Thành